CBD Distillate

1,250,000

CBD trưng cất 0.5ml / 420mg với 84% CBD được triết xuất phổ rộng với đầy đủ cannabinoid và Terpen. Có lẽ đây là sản phẩm được triết xuất gần như max của CBD sẽ làm bạn hài lòng ngay từ hơi khói đầu tiên

 

CBD Distillate

1,250,000