CBD berry chillshot

250,000

Berry Chill Shot này chứa 20mg CBD được trồng hữu cơ, toàn phổ. Chỉ cần tháo vặn nắp và uống cho mọi lúc bạn cần thư giãn cho bất cứ khi nào bạn cảm thấy cần thiết!

 

CBD berry chillshot

250,000