Hầu hết mọi người đã nghe nói về một hợp chất hóa học có tên gọi là THC, đây là thành phần tinh dầu cần sa duy nhất trong cần sa làm người sử dụng có cảm giác high. Nhưng gần đây, sự chú ý đã chuyển sang một hợp chất kháctrong cần sa được gọi là CBD – vì tiềm năng trị liệu của hợp chất này.

Cách hoạt động của CBD và THC là khác nhau hoàn toàn. Cannabidiol (CBD) và tetrahydrocannabinol (THC) là hai thành phần dầu được tìm thấy nhiều nhất trong cây gai dầu thuộc nhóm cannabinoies.Cây gai dầu có hàm lượng THC ít và CBD nhiều hơn.

TOP