Kết quả tìm kiếm - CBD

Tìm kiếm kết quả cho: CBD vape

Vape cartridge CBD chưng cất

  • Thành phần: CO2 chiết xuất CBD toàn phần, tecpen
  • 1 hộp cartridge được nạp CBD – CCELL TH210 Thủy tinh, miệng ngậm bằng sứ đen 0,5 ml.
  • Không có VG, PG, PEG, MCT, Nicotine, Vitamin E, hoặc các thành phần nhân tạo.
  • Sử dụng công nghệ CCELL
  • Yêu cầu pin 510 threaded
Giỏ hàng
Scroll to Top